Skip to main content

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK3 (nhóm 2) năm học 2022 – 2023 Ngành Tài chính - Ngân hàng ≤ 33; khoa Kinh tế - Quản lý khóa 34, khoa Du lịch khóa 34, các ngành Ngoại ngữ khóa 34, các ngành Toán - Tin, khoa KH Sức khỏe, Khoa KH xã hội và nhân văn khóa ≤ 34

Finance and Accounting Department 17.04.2023