Skip to main content

Admission

Reason to choose Thang Long University

Architectural systems that change the mindset

Architecture in construction is not a novel concept. However, architecture in education is a fresh concept for many. We have uniquely designed a creative and innovative architecture for our school, where students can learn anytime, anywhere. With a constantly updated infrastructure, learners undergo comprehensive development, from specialized knowledge to practical and applicable skills, catering to the demands of the modern workforce. Here, we refer to it as "Architecture that Transforms Thinking."

Explore Facilities
0 %

Sinh viên Đại học Thăng Long ra trường có việc làm ngay trong năm đầu tiên

0 %

Sinh viên ra trường làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài

Tại sao lựa chọn TLU?

Đô thị đại học & hệ sinh thái giáo dục

Môi trường học tập thoải mái, truyền cảm hứng và sự sáng tạo cho người học, đáp ứng mọi nhu cầu học tập - nghỉ ngơi - giải trí của sinh viên. Máy móc và công nghệ hỗ trợ tối đa cho việc học và thực hành của sinh viên

Đời sống sinh viên Thăng Long

Bước vào kỷ nguyên toàn cầu hoá và cách mạng 4.0, mỗi sinh viên ra trường cần được trang bị đầy đủ kiến thức tổng hợp về Tin học - Ngoại ngữ - Kinh tế

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh tế